Her er et godt eksempel på hvordan den 4. statsmakt utøver sitt samfunnsansvar. Det avdekkes ett (?) overgrep innenfor Jehovas Vitner, og med ett er hele trosamfunnet styrt av en eneste stor forsamling av pedofile som dekker til og beskytter hverandre. Det blir for dumt, for sånn er det selvfølgelig ikke. Men det passer media så fint å kunne henge ut en gruppe som de ikke liker noe særlig i utgangspunktet. Dette er saftige rykter som leserne vil elske å meske seg i! En gruppe mennesker svært få utenfor vet så mye om, annet enn at vi ikke liker dem. De banker på dører for å fortelle om Gud, og de er så gale at de verken feirer jul eller bursdager! Og da er visst veien kort til overgrep og barnemishandling…

Jehovas vitner har til felles med andre trosamfunn at de består av mennesker. Og der man har en organisasjon av en viss størrelse, som også til en viss grad involverer barn, så vil det helt sikkert forekomme overgrep. Nå mener jeg på ingen måte at det er greit, poenget mitt er bare at Jehovas viter ikke er noe spesielt i denne sammenhengen. Hvor mange overgrep mot barn har vi ikke f.eks. sett i den katolske kirke i årenes løp? Eller i idretten, eller i skolen?

Men vi har knapt begynt. NRK slår fast at «Lik, steining, kvelertak, blodpøler, mennesker som drukner — alt er å finne i Jehovas vitners barnebok. Manipulasjon og tankekontroll av små barn på grensen til overgrep, sier eksperter.» Kremt, dette er da på ingen måte unikt for Jehovas vitner — dette er historier fra bibelen! Kanskje et sjokk for dem som ikke har lest den store boka, men bibelen inneholder faktisk ganske mye grusomheter. Liket er vel Lasarus, steiningen er vel fra da Jesus skal ha utfordret dem uten synd til å kaste først, mennesker som drukner er vel historien om Noas Ark — det meste er godt kjent for barn også utenfor Jehovas vitner. De såkalte «ekspertene» her; uttaler de seg spesifikt om Jehovas vitner, eller har de bare en skepsis til å i det heletatt involvere barn i trosspørsmål før de er gamle nok til å tenke sjæl? For da snakker vi i såfall om noe helt annet.

Og når KRF ber Jehovas viter å «rydde opp», da blir det bare for dumt. Ikke bare er kristne som engasjerer seg i politikken å gå på tvers av det Jesus stod for, men de har da nok å rydde opp i internt før de kritiserer Jehovas vitner for å være uryddige! Jeezes!

Mange kaller Jehovas vitner for en «sekt», etter min mening er det kun fordi det er det eneste kristne trosamfunn hvor alle medlemmene faktisk studerer bibelen. En «gjennomsnittlig kristen» har knapt åpnet boka, og da er det fanken ikke lett å ha noe mening om hva som kreves for å komme til paradis. Men, det ska’kke stå på det! For meninger har man da flust av! Spesielt meninger om «de andre» — i dette tilfelle de pedofile jævlene som plager uskyldige folk på dørene — og nekter å la barna sine delta i feiringen av julens flotte budskap! Jehovas vitner, ass!

Nei, seriøst, la Jehovas vitner være i fred, og start heller en saklig debatt uten den vanvittige generaliseringen, og uthengigen av menneskegrupper man ikke har forutsetning for å mene noe om! Det er overgrep som er problemet, og hva enkeltmennesker foretar seg og ikke — ikke om de tror på Jehova, Allah, Paven eller Snåsamannen!